حجم آب سدهاي كشور 3 درصد كاهش يافت

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور از ابتداي مهرماه سال جاري تاكنون، درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته حدود سه درصد كاهش یافته است.حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 91) تاكنون،17 ميليارد و 770 ميليون مترمکعب به ثبت رسید که در مقایسه با مدت مشابه سالآبي گذشته، نزدیک به 530 میلیون مترمکعب معادل سه درصد كاهش نشان می دهد. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در مدت مشابه سال آبي گذشته، حدود 18ميليارد و 300 میلیون مترمكعب بوده است. براساس این گزارش، حجم آب ورودي به سدهای کشور نيز از ابتداي سال آبي جاري(مهرماه 91) تاكنون، با 20 درصد كاهش به 390 میلیون مترمکعب رسیده است. این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته 490 ميليون مترمکعب گزارش شده بود. میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 91)تاكنون، 890 ميليون مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور درمدت مشابه سال آبي گذشته، به ميزان يك ميليارد و 240 ميليون مترمکعب بوده است. بر این اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبيگذشته، 28 درصد كاهش نشان مي دهد. هم اکنون 9/37 درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پر بوده ضمن آنکه مجموعظرفيت مخازن سدهاي كشور در زمان كنوني 9/46 ميليارد مترمكعب گزارش شده است.

خواندن 878 دفعه

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.