فرم افراد حقیقی

انجمن علمی برق آبی ایران در سال 1382 به منظور گسترش ، پيشبرد و ارتقاي علم و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مربوطه و نشر اطلاعات در زمينه‌هاي تخصصي صنعت سد و نیروگاه های کشور تأسیس شد. عمده ترین فعالیت های جاری انجمن عبارتند از: • ايجاد پايگاهي مناسب جهت برقراري ارتباط علمي، فني، تحقيقاتي، آموزشي و تبادل نظر بين محققان و ساير متخصصاني كه به نحوي در زمينه سد و نیروگاه های برق آبی فعاليت دارند. • برگزاری کنفرانس¬های ملی و بین¬المللی، سخنرانی های علمی و کارگاه¬های آموزشی و کاربردی مرتبط با صنعت سد و نیروگاه های برق¬آبی. • انتشار 6 نسخه نشریه علمی - پژوهشی "سد و نیروگاه برق آبی". • حضور فعال در همایش های، سمینارها، کنفرانس های علمی و نمایشگاه های مرتبط با صنعت سد و نیروگاه های برق آبی. • همكاري با وزارت علوم- تحقيقات و فناوري، وزارت نیرو، کمیته انرژی کشور،كميسيون انجمن های علمی ایران، شورای انجمن های علمی ایران و دانشگاه‌ها، جهت برنامه ريزي امور آموزشي و پژوهشي و برگزاري گردهمايي‌هاي علمي. • كسب اطلاعات از آخرين دستاوردهاي علمي و صنعتي ايران و جهان و ارائه آن به اعضا.

نام
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی
ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر

کد ملی
ورودی نامعتبر

مدرک
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر

نام سازمان یا دانشگاه
ورودی نامعتبر

تلفن همراه
ورودی نامعتبر

آدرس
ورودی نامعتبر

پست الکترونیک
ورودی نامعتبرشرایط عضویت حقیقی
عضويت پيوسته: مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته هاي مهندسي، محيط زيست، اقتصاد، مديريت، مالي و رشته هاي وابسته باشند، مي توانند به عضويت پيوست انجمن درآيند. مبلغ حق عضویت سالانه 500/000 ريال.
عضويت وابسته: كساني كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته هاي مذكور در بند 1-1 شاغل باشند. مبلغ حق عضویت سالانه 400/000 ریال.
عضويت دانشجويی: كليه دانشجويانی كه در رشته های مهندسی، محيط زيست، اقتصاد، مديريت و مالی به تحصيل اشتغال دارند. مبلغ حق عضویت سالانه 200/000 ریال.
شماره حساب انجمن برای واریز حق عضویت: حساب با شماره 1-15942000-40-838 بانک سامان به نام انجمن برق¬آبی ایران. شماره شبا برای پرداخت اینترنتی 710560083881015942000001 IR.